Select Page

Program 5 Bintang

Program 5 Bintang

Pada 18 Mei 2022 (Rabu), SMK Seri Kembangan telah mengadakan Program 5 Bintang. Program ini mengadakan di 3D2, 4SN1, 4SN2, 5PA1. Tujuan program ini diadakan untuk mewujudkan iklim sekolah yang selesa dan kondusif sehingga mendorong sikap dan motivasi positif pembelajaran dalam kalangan pelajar. Selain itu, program ini juga dapat menjadikan pelajar-pelajar mempunyai semangat kerja sama yang jitu dan pembahagian kerja yang adil.

About The Author

Leave a Reply