Select Page

Bengkel Perkongsian Ilmu dan Kemahiran Kompetensi Digital Berkait Industri Revolusi 4.0

Bengkel Perkongsian Ilmu dan Kemahiran Kompetensi Digital Berkait Industri Revolusi 4.0

Pada 28 Oktober,Sekolah Menengah Seri Kembangan telah mengadakan Bengkel Perkongsian Ilmu dan Kemahiran Kompetensi Digital Berkait Industri Revolusi 4.0 daripada Universiti Multimedia. Terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan semasa karnival ini seperti quiz dan seminar .Pelajar dapat mempelajari tentang kompetensi digital berkait industri revolusi 4.0 dan menambah ilmu pengetahuan. Pelajar juga mendapat peluang untuk mengguna dan bermain dengan robot . Tujuan aktiviti ini untuk memberi peluang kepada murid murid untuk menambah ilmu tentang multimedia dan kompetensi digital. Pelajar dapat menemui minat tentang multimedia dan digital dalam bengkel ini.

About The Author

Leave a Reply