Select Page

Taklimat Penataran Garis Panduan Pengurusan Salah Laku Buli Dan Salah Laku Seksual

Taklimat Penataran Garis Panduan Pengurusan Salah Laku Buli Dan Salah Laku Seksual

Pada 13 Disember 2023 (Rabu), Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan telah mengadakan Taklimat Penataran Garis Panduan Pengurusan Salah Laku Buli Dan Salah Laku Seksual. Taklimat ini bermula pada pukul 1:20 petang di bilik tayang SMK Seri Kembangan. Taklimat ini mendidik guru-guru tentang cara-cara menyelesaikan salah laku buli dan salah laku seksual. Selain itu, taklimat tersebut mendidik guru-guru tentang cara yang dapat mengalakkan salah laku buli dan salah seksual berlaku. Seterusnya, taklimat tersebut juga berkaitan dengan bagaimana cara untuk guru-guru mengelakkan kejadian salah Iaku buli dan salah laku seksual dalam kawasan sekolah.

About The Author

Leave a Reply