Select Page

Seminar i-Think Skill Dalam Mata Pelajaran Sains

Seminar i-Think Skill Dalam Mata Pelajaran Sains

Pada 21 Mei 2019 (Selasa), Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan telah mengadakan satu Teknik Menjawab (i-Think Skill Dalam Mata Pelajaran Seains Tingkatan 3). Semua pelajar Tingkatan 3 terlibat dan dibahagi kepada 2 slot. Ceramah ini disampaikan oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Malaysia (YPPM).

About The Author

Leave a Reply