Select Page

Pengagihan Buku Teks ( Elektif ) Dan Pengurusan Kelas

Guru tingkatan dan murid tingkatan 4 dan 5 dikehendaki datangcke sekolah pasa 29/12/18 jam 8.00 hingg 9.00 pagi untuk pengagihan buku teks ( elektif ) dan pengurusan kelas bertempat di kelas masing-masing.

About The Author

Leave a Reply