Select Page

Mohon Restu PT3

Mohon Restu PT3

Pada 20 September 2018 (Khamis), Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan telah mengadakan majlis Mohon Restu PT3 di Dewan PIBG. Dengan ini, pelajar dapat bertemu dan bersalaman dengan warga pendidik secara lebih dekat. Selain itu, warga pendidik dapat membeli galakan, dorongan serta doa dann restu kepada pelajar tingkatan 3. Program ini adalah bertujuan supaya ilmu yang dicurahkan oleh guru kepada pelajar lebih diberkati. Program ini juga dapat membentuk peribadi, tingkahlaku yang murni dan terpuji dalam kalangan pelajar khasnya dari aspek jasmani, rohani dan intelek.

About The Author

Leave a Reply