Select Page

Pertandingan Forum Bahasa Melayu

Pertandingan Forum Bahasa Melayu

Pada 6 April 2018 (Jumaat), SMK Seri Kembangan telah mengadakan Pertandingan Forum Bahasa Melayu di Bilik Tayang. Aktiviti bermula pada 8.05 pagi di Bilik Tayang dan tamat pada 12.35 tengah hari. Objektif pertandingan tersebut adalah dapat mencungkil bakat dan pengetahuan pelajar dalam penguasaa Bahasa Melayu. Selain itu, pertandingan tersebut boleh menambah pemahaman pelajar tentang Bahasa Melayu dan memartabatkan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar.

About The Author

Leave a Reply